มหกรรมสวัสดิการสังคมสร้างสุข “เมืองต้นแบบสำหรับผู้สูงอายุ”

พม.เปิดเวทีรับฟังเครือข่าย มุ่งป้องกันแก้ไขปัญหาค้าประเวณี

พอช. จับมือ depa ลงนามบันทึกความร่วมมือส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อชุมชน นำร่องใช้โดรนส่งเสริมการท่องเที่ยว-อนุรักษ์พะยูนที่เกาะลิบง จ.ตรัง

สค.แจง ‘สูบบุหรี่ในบ้าน’ ผิดต่อเมื่อ ‘ควัน’ ทำให้คนในบ้านมีปัญหาสุขภาพ-ฟ้องร้อง