ลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดกาฬสินธุ์

รมว.พม.สั่งเร่งเยียวยาทุกจังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วม

จุติ เข้า พม.วันแรก น้อมนำ”ศาสตร์พระราชา” เดินหน้างานด้านสังคม ลั่นไม่นิยมชูป้าย เน้นชูผลงาน

สาระสำคัญ “พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562”

พอช. จับมือ depa ลงนามบันทึกความร่วมมือส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อชุมชน นำร่องใช้โดรนส่งเสริมการท่องเที่ยว-อนุรักษ์พะยูนที่เกาะลิบง จ.ตรัง